IWELLO ja Jykes Kiinteistöt: Hyvinvoinnin tukeminen organisaatiomuutosten keskellä

mennessä | tammi 15, 2017 | Ajan- ja stressinhallinta, Asiakastarinoita, Fyysinen hyvinvointi, Palautuminen, Ravitsemus | 0 Kommenttia

Nykytyöelämää leimaa muutos. Pitäisi olla ketterä ja kehittyvä ja muuntautua moneksi. Erityisesti organisaatiot, joissa on totuttu tekemään pitkän perinteen kautta tietyllä tavalla, ovat helisemässä jatkuvien muutospaineiden alla. Muutos on usein välttämätön ja pitkällä tähtäimellä tarkoituksenmukainen, mutta muutoksen keskellä yksittäisen työntekijän elämä voi olla raskasta. Tämän vuoksi organisaatiomuutoksissa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota työhyvinvointiin.

Jykes Kiinteistöt Oy on palvellut yrityksiä toimitila-asioissa yli kolmekymmentä vuotta. Siihen aikaan mahtuu paljon totuttuja toimintamalleja, perinteitä ja historiaa. Osa sellaisia, joista kannattaa pitää kiinni ja jotkut sellaisia, joita on syytä tuuletella aika-ajoin. Erityisen haasteelliseen tilanteeseen pitkä historia joutuu silloin, kun on aika uudistaa ja kehittää yrityksen ja organisaation toimintaa. Syksyllä 2016 näin kävi.

”Meillä on ollut päällä uudistusprosessi syksystä lähtien. Muutos on tuonut tullessaan uudistuksia ja sen vuoksi jokaisella meillä on ollut kädet täynnä töitä. Lisäksi muutostilanteessa on aina läsnä epävarmuus tulevasta.” toimitusjohtaja Jukka Karilahti

Jykes Kiinteistöillä asiantuntijatyötä luonnehtii vapauden ja vastuun ihana, mutta haasteellinen kombo. Asiantuntijoilla on spesifit, selkeät vastuualueet, joiden sisällä asiantuntijoilla on mahdollisuus toimia hyvin vapaasti. Toisaalta oma vastuualue on todella huolehdittava itse, koska jokainen on oman alansa asiantuntija, eikä muilla ole välttämättä osaamista tai aikaa paikata silloin, kun ei ole itse tekemässä omia hommia. Organisaatiomuutoksen aikana erityisesti vastuun kanssa tasapainottelu aiheuttaa erityistarpeita työhyvinvoinnin ylläpitämiselle.

Jykes Kiinteistöille työhyvinvointi on tähän mennessä tarkoittanut sairauspoissaolojen seuraamista ja niiden kautta reagoimista, yhteisiä tyhy-päiviä sekä liikunta- ja kulttuuriseteleitä. – Organisaatiomuutoksessa työhyvinvoinnista huolehtiminen on erityisen tärkeää tilanteen itsensä ja toistaalta tulevien haasteiden ennaltaehkäisyn vuoksi, Jukka ja johdon assistentti Minna Helsingius pohtivat. Organisaatiouudistukset herättivätkin tarpeen tarkastella työhyvinvoinnin tukemista uusin silmin.

Muutamia vuosia sitten Jykes Kiinteistöt tilasi hyvinvointivalmennuksen IWELLOlta. Silloin hyvinvointia lisättiin konkreettisilla pienillä teoilla, kuten hyvinvointihuoneen perustamisella ja kahvihuoneen pöytien nostamisella seisomakorkeudelle. IWELLOn kesällä 2016 järjestämään aamiaistapahtumaan osallistuttuaan Minna sai ajatuksen ryhtyä yhteistyöhön uudelleen.

”Kaipasimme uusia keinoja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen huomiointiin. IWELLOn Hennan kanssa mietimme, että Firsbeat-hyvinvointimittaus on juuri meille sopiva lähtölaukaus hyvinvoinnin kehittämiselle.” Minna Helsingius

Miten valmennus tapahtui?

Jykes Kiinteistöjen jokainen asiantuntija sai henkilökohtauksen mittauksen ja sen perusteella IWELLOn Satun yksilöllisen analyysin omasta hyvinvoinnistaan. – Mittaus on ollut hyvä ja sopivan konkreettinen työkalu oman hyvinvoinnin tilan tiedostamiseen. Sen perusteella on hyvä lähteä miettimään mahdollisia muutoksia. Samalla liikunta- ja kulttuurisetelit saavat tärkeämmän roolin, kun niitä osaa analyysin perusteella hyödyntää juuri siihen, mitä itse tarvitsee; oli se sitten liikunnan lisäämistä tai palauttavaa kulttuurista nauttimista, Jukka miettii.

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

Mittausten pohjalta aiomme jatkaa tulevana vuonna yhteistyötä IWELLOn kanssa. Odotamme saavamme IWELLOlta juuri sellaista valmennusta ja konkreettisia vinkkejä, jotka sopivat meidän tarpeisiimme. Tähän asti yhteistyö on ollut juuri meille suunniteltua, nopeaa ja ihanan helppoa, Minna Helsingius toteaa.

// Lyhyesti: Jykes Kiinteistöt Oy on käynyt läpi organisaatiouudistusta ja kaipaa uusia keinoja työhyvinvoinnin tukemiseen. Jykes Kiinteistöjen koko henkilöstölle järjestettiin IWELLOn Firstbeat-hyvinvointimittaus, jonka pohjalta jokainen sai henkilökohtaisen hyvinvointianalyysin. ”Mittausten pohjalta aiomme jatkaa tulevana vuonna yhteistyötä IWELLOn kanssa. Odotamme saavamme IWELLOlta juuri sellaista valmennusta, joka sopii meidän asiantuntijoiden tarpeisiin. Tähän asti yhteistyö on ollut juuri meille suunniteltua, nopeaa ja ihanan helppoa” Jykes Kiinteistöjen toimitusjohtaja Jukka Karilahti ja johdon assistentti Minna Helsingius hymyilevät. //

Merianna Rossi
Sisällöntuottaja, IWELLO Oy
merianna@31.217.192.81, 0458027000

 

Klikaa Jykes Kiinteistöjen logoa ja lue lisää asiakkaastamme:

(Lisähuomautus: Seija Takanen on nimitetty Jykes Kiinteistöjen toimitusjohtajaksi 30.11.2016 ja tehtävässä hän aloitti 1.1.2017. Jukka Kariniemi palasi keskittymään talousjohtajan tehtäviin.)

IWELLO on työhyvinvoinnin valmennustalo. Teemme henkilöistä energisiä ja hyvinvoivia. Ja sivutuotteena syntyy tuloksekas organisaatio.