IWELLOn perustaja Henna Kautto esittelee miten hän on rakentanut IWELLOn huipputiimin

mennessä | syys 6, 2017 | Ajan- ja stressinhallinta, Ajankohtaista | 0 Kommenttia

Kuinka rakennetaan huipputiimi?

Jyväskylän Crazy Townin* aamukahvien aiheena oli 12.6.2017, kuinka rakennetaan huipputiimi. Aihetta avasi työhyvinvoinnin kehittämiseen keskittyvän yrityksen perustaja, IWELLOn Henna Kautto, joka on koonnut muutamassa vuodessa IWELLOn ympärille 13-henkisen tiimin.

Aluksi käytiin läpi tiiminrakentajan roolia, jonka jälkeen pureuduttiin 6T-malliin.

Minkälaisia ominaisuuksia tiiminrakentajalta vaaditaan?

Nykypäivänä monet yritykset, etenkin nuoret yritykset, ovat hierarkialtaan hyvin matalia. Tällainen terve tasa-arvoisuuden ilmapiiri saattaa aiheuttaa kuitenkin illuusion siitä, että johtajaa tai tiiminrakentajaa ei tarvita. Tosiasia on se, että oli kyseessä miten hyvä tiimi tahansa, niin johtajuutta tarvitaan aina.

Tässä hyvän tiiminrakentajan ominaisuuksia.

  1. Ymmärrä mitä et ymmärrä, niin saat oikeat ihmiset ympärillesi.
  2. Näytä persoonasi. Ole täysin oma itsesi, niin kemiat löytyvät tai ovat löytymättä. Molemmat ovat hyvä asia tiiminrakennusvaiheessa.
  3. Johda positiivisesti ja tulevaisuusorientoituneesti vaikka olisi huono päivä.
  4. Anna tasa-arvon näkyä johtamisessa. Kohtele tiimiläisiä vertaisinasi niin he tietävät arvonsa.
  5. Johda yksilöllisesti. Ymmärrä tiimiläisten ongelmat ja motiivit.
  6. Etsi ympärillesi ”viisaammat” tekijät. Ymmärrä, että johtajalla pitää olla johtamisosaamista ja asiantuntijalla on erityisosaamista, jota muilla ei ole.

 

6T-malli

Seuraavaksi käsitellään Hennan esittelemää 6T-mallia huipputiimin rakentamiseen. Malli pohjautuu StartUp-valmentaja Markus Mäntysen rakentamaan 5T-malliin, johon Henna halusi lisätä yhden lisä-T:n, jonka kokee tärkeimmäksikin koko yrityksen johtamisessa.

 

1. TIIMI

Luonnollisesti huipputiimin rakentamisessa tärkeintä on lähteä ensiksi rakentamaan tiimiä. Tiimi itsessään ei ole vain ryhmä ihmisiä, vaan joukko täynnä erilaista osaamista ja samanlaista päämäärää.

Aluksi tiimin rakentamisessa tulee ottaa huomioon, että se todennäköisesti tulee hajoamaan tavalla tai toisella. Joku voi sairastua, jäädä äitiyslomalle tai lähteä muiden haasteiden pariin. Siksi bisnestä ei tule rakentaa niin, että se kulminoituu vahvasti johonkin tiimin henkilöön ja hajoaa tämän lähtiessä.

Tiimiläisillä tulee olla selkeät ja tarpeeksi laajat omaa osaamista vastaavat vastuualueet sekä työroolit. Kun tiimiläinen tietää millä alueella toimia ja milloin hänen vastuualueensa loppuu, niin hän saa itsestään parhaimmat tehot irti. Tällainen selkeys ja oman alueen hallitseminen lieventävät lisäksi huomattavasti työstä koituvaa stressiä.

Selkeät vastuualueet parantavat myös tiimin sisäistä läpinäkyvyyttä ja luottamusta. Kun jokaisella on oma vastuualue ja vapaus toimia siellä parhaalla näkemällään tavalla, syntyy sitoutumista työhön ja yritykseen. Antaessasi luottamusta, saat sitä takaisin.

Hennan tärkeimpiä tavoitteita johtamisessa on, että jokainen tiimiläinen voi sanoa itselleen päivittäin:

”Tiedän, että minua tarvitaan täällä.”

Jokaisella tulee siis olla oma paikkansa, jotka yhdessä luovat yhteisen polun jota kuljetaan. Tiimin toiminnan edellyttämiseksi jokaisen tulee kokea nämä molemmat – oma paikkansa sekä yhteinen polku – merkityksellisiksi.

 

Katso koko Hennan esitys tästä videosta. Kesto n. 50 min.

2. TYÖ

Maailman parhaimmastakaan tiimistä ei ole mitään hyötyä, jos tiimin osaaminen ei konkretisoidu työksi. Jokaisen täytyy täyttää oma paikkansa ja vastuunsa. Se vaatii työtä sekä tiimiläiseltä että johtajalta.

Henna totesikin, että laiskojen ei kannata yrityksen perustamiseen ja tiiminrakentamiseen lähteä, koska työ aloitetaan täysin nollasta.

3. TAITO

Aiemmin mainittiin, että tiimiläisten osaaminen tulee täydentää ja tukea toisiaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tiimissä tulee olla henkilöitä, joilla on todella spesifiä substanssiosaamista liiketoiminnan kannalta tärkeistä osa-alueista. Näiden lisäksi tiimi tarvitsee henkilöitä, joilla on yleistä liiketoimintaosaamista ja bisnesälyä.

Monesti startupeissa on todella kovaa substanssiosaamista, mutta liiketoimintaosaaminen puuttuu. Tällöin tilanne on tärkeä tunnistaa ja hankkia vähintään mentori auttamaan yritystä liiketoimintapuolen tukemiseksi.

Onni on ansaittava

4. TUURI

”Kopkopkop, tulin vaan kysymään, että haluatko rahaa ja osaamista.”

Yrityksen menestymisessä tuurilla on todella suuri merkitys. Tutkimusten mukaan startupeilla se on jopa 40%. Tuuri tarkoittaa sitä, että ehkä markkinat eivät ole vielä valmiina tuotteellesi tai tapaat liiketoimintasi kannalta todella merkityksellisen henkilön täysin sattumalta. Niin voi käydä vaikka junassa tai Crazy Townin aamukahveilla.

Henna painotti kuitenkin sitä, että vaikka tuuri on tuuria, niin se perustuu silti hyvin usein tekemiseen ja valmistautumiseen. Täytyy olla liikkeessä, verkostoitua, olla utelias ja kysyä kysymyksiä. Näin hyvä tuuri potkaisee huomattavasti todennäköisemmin. Ei kukaan tule kotiovellesi ja kysy ”Haluatko rahaa ja osaamista”

Onni on ansaittava, niinkuin yleisöstä mainittiin.

 

5. TARINA

Hyvän tarinan avulla asiakkaat sekä myös työnhakijat kiinnostuvat yrityksestä. Näin saadaan lisää potentiaalisia tiimiläisiä valmiiksi reserviin, kun rekrytoinnin aika tulee.

Hyvä tarina vastaa siihen, miksi yritys on perustettu. Hyvä tarina herättää tunteita vastaanottajassa, mikä on oleellista kaupanteon suhteen.

Seuraavassa videossa näemme IWELLOn tarinan videon muodossa.

 

6. TAHTO

Koko 6T-mallin pohjana toimii tahto. Ilman tahtoa, ei synny liikettä. Ilman tahtoa, ei synny tulosta.

Johtajalla tulee olla tahto johtaa. Tahto rakentaa huipputiimi. Tiimillä tulee olla tahto täyttää omat vastuualueensa. Tahto päästä yhteiseen päämäärään. Tahto tehdä jotain itseään suurempaa. Tahto muuttaa maailmaa.

Kysymys kuuluukin: Keitä sinä tahdot ympärillesi?

Sinua saatta kiinnostaa myös tämä työhyvinvointiin liittyvä artikkeli. Onhan sinulle jo tuttu 8+8+8-malli?

 

Kysyttävää? Ole yhteydessä Hennaan, etunimi@31.217.192.81 tai p. 050 5721121

 

 


Kirjoittaja ja paikka:

Tämän artikkelin kirjoitti Kimmo Pulkka. Kimmo osallistui kuuntelemaan Hennan esitystä ja samalla tiivisti koko tarinan tekstiin. Kimmo on taitava kirjoittaja ja asioiden tiivistäjä. Kimmon löydät täältä.

*Crazy Town järjestää jokaisella toimipisteellä kuukausittain kaikille avoimia aamukahvitilaisuuksia. Tilaisuuksissa on aina jokin teema, jota avaa kulloinkin aiheen asiantuntija. Tule kasvattamaan verkostoasi ja kuulemaan uusia ideoita rentoon ja yrittäjähenkiseen ympäristöön! www.crazytown.fi

IWELLO on työhyvinvoinnin valmennustalo. Teemme henkilöistä energisiä ja hyvinvoivia. Ja sivutuotteena syntyy tuloksekas organisaatio.