Palvelumme

HYVINVOIVA JA TUOTTAVA KUNTAORGANISAATIO

Kuinka saada työntekijät tuottaviksi ja hyvinvoiviksi. 

Hyvinvoivat työntekijät tekevät tutkitusti tuloksekkaampaa työtä.

Iwello valmentaa kuntaorganisaation työntekijät hyvinvoiviksi ja energisiksi.

Kuntaorganisaatiolle suunnattu työhyvinvointivalmennuksemme antaa työntekijöille henkilökohtaiset työkalut oman itsensä ja organisaation johtamisen tueksi. Se yhdistää yksilövalmennuksen ja ryhmävalmennuksen uudella tavalla, joka tuo aidosti kokonaisvaltaista hyvinvointia organisaatioon.

Teemme tarvittaessa yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Hoidamme koordinoinnin, seuraamme tuloksia ja annamme suositukset organisaation jatkokehittämiseen.

Kehittää organisaation toimintatapoja kestävään ja kannattavaan suuntaan.
Lisää hyvinvointia ja resilienssiä yksilön ja organisaation tasolla.
Lisää tuottavuutta vireystilan kehittyessä.

Vähentää konfliktiherkkyyttä vuorovaikutustaitojen lisääntyessä.

Vähentää sairauspoissaoloja ja ehkäisee työkyvyttömyyseläkkeitä.

Kuntaorganisaatio referenssejä

Saarijärvi

Saarijärven kaupungin valmennuksissa ensimmäinen projekti toteutettiin 2019 aikana 8 kk mittaisena ja toinen projekti alkoi 01/2020 päättyen elokuussa 2020. Yhteensä mukana on toistaiseksi ollut 25 henkilöä ja toteutettuja Firstbeat-mittauksia noin 50.

Toiseen toteutukseen lisättiin alkuun ja loppuun fyysiset kuntotestit (Likes-malli). Lisäksi hyvinvoinnin kehittymistä seurattiin Firstbeat-tulosten kehittymisellä sekä IWELLOn Hyvinvointikyselyn tulosten kehittymisellä.

Ryhmävalmennusten teemat (4 kpl) valittiin tukemaan henkilöstön hyvinvointia ja tuottavuutta. Mukaan otettiin muutoksiin motivoitumisen teema sekä työnteon käytänteisiin liittyviä elementtejä. Aluksi osallistujilta kartoitettiin toiveet ja työn haastekohdat, joihin valmennuksilla pyritään vastaamaan. Yksilövalmennukset jaettiin mentaali-, fyysiseen ja ravitsemusvalmennukseen ja kokonaisuuden osalta osallistuja sai valita oman painopisteensä ja muuttaa valmennusten jakaumaa.

Haasteena osallistujilla oli kuntataloudessa tyypillisesti jaksaminen työssä ja palautumisen puute. Signaaleihin haluttiin reagoida ajoissa ja pääteemoiksi nousivat stressinhallinta ja palautuminen, työn kuormittavuuden vähentäminen ja priorisoinnin taidot.

Valmennuksia toteutettiin sekä etä- että lähivalmennuksina ja osallistujien toiveesta etävalmennuksia muutettiin joustavasti lähivalmennuksiksi kesken projektin.

Asiakkaalle tuloksista koostettiin väliraportit ja toimenpidesuositukset valmennusprosessin puolivälissä sekä lopussa. Projektien osalta osallistujat saavuttivat merkittävää kehitystä hyvinvoinnissaan (mm. työnteon tavat, fyysinen jaksaminen, kehonkoostumus, palautuminen). Puoli vuotta projektin päättymisen jälkeen tehdään myös seurantakyselyt tulosten pysyvyyden varmistamiseksi.

Lähes kaikki IWELLOn yli 6 kk valmennusohjelmat toteutetaan IWELLOmetodin mukaisesti eli M-valmennuksena n. 12-20 hengen ryhmissä. Tällöin valmennusohjelma etenee tarkoin määritellyn ja tutkitusti toimivan “käsikirjoituksen” mukaisesti. Käsikirjoitus on tarkka kuvaus metodistamme, valmennusprosessistamme ja koko toimintatavasta. IWELLOmetodi™ perustuu tutkittuun tietoon, suureen määrään ammattitaitoa ja kokemusta alalta. Käsikirjoitus toimitetaan tarpeen mukaan työeläkeyhtiöille tai muille vastaaville toimijoille.

Jyväskylä

Vuoden 2017 keskeiset työkyvyn kehittämisen tavoitteet Jyväskylän kaupungilla olivat psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisy ja parempi hallinta sekä työyhteisöjen muutosvalmiuden tukeminen. Työkyvyn parantamiseksi tehtiin vuoden aikana lukuisia toimenpiteitä. Työkyvyn teemoja esiteltiin johtoryhmissä, joissa sovittiin mitä kullakin toimialalla tehdään, ja miten tekemistä tuetaan. (Henkilöstökertomus, 2017.)

IWELLOn Jyväskylän kaupungille tekemät valmennukset muodostavat heidän strategiaansa tukevan kokonaisuuden.

Vuonna 2017 työhyvinvointiviikko ja sen sisältö toteutettiin yhdessä konsernihallinnon kanssa ja suunnattiin laajasti eri henkilöstöryhmille.

IWELLO valikoitui viikon toteuttajaksi edellisen vuoden menestyksekkään 9 kk painonhallintavalmennuksen perusteella, joka toteutettiin vuonna 2016 yhteistyössä työterveyden kanssa.

Työhyvinvointiviikko toimi “lähtölaukauksena” ja kiinnostuksen herättäjänä IWELLO®-valmennuksiin. Työhyvinvointiviikon pohjalta on vuosien 2017 – 2020 aikana järjestetty:

 • webinaareja
 • lyhyitä täsmävalmennuksia mm. tehokkaat työkäytännöt –valmennuspäivä, psyykkisen hyvinvoinnin johtaminen luento sekä kolmen kerran työpaja,
 • työnhakijoiden hyvinvointivalmennuspäivä
 • stressihallinnan etävalmennus 6 kerran ryhmävalmennuksena.

Esimiesvalmennus IWELLOmetodin M-valmennuksen mukaisesti toteutettiin keväällä 2017 ja siihen osallistui 14 henkilöä. Jyväskylän kaupungin kaupunkirakennepalveluiden esimiehet osallistuivat valmennukseen, joka oli muokattu asiakkaan erityistarpeisiin. Valmennuksen kesto oli 6 kk ja se sisälsi ryhmävalmennuksia, yksilövalmennuksia ja Firstbeat hyvinvointianalyysin alussa ja lopussa. Lisäksi asiakkaalle toteutettiin webinaarivalmennus.

IWELLO-tiimi Henna Kauton johdolla vastasi valmennussuunnitelman tekemisestä. Henkilökohtaisissa 3 kerran valmennuksissa osallistujat saivat metodin mukaisesti valita heille oleelliset teemat.

Valmennuksessa saavutettiin erinomaiset tulokset. Vaikuttavuutta analysoitiin Firstbeat-tulosten kehittymisellä sekä IWELLOn hyvinvointikyselyn perusteella.

IWELLOmetodi perustuu
tutkittuun tietoon

Palautuminen
Ajan- ja stressinhallinta
Fyysinen hyvinvointi
Ravitsemus

Valmennuksemme ratkaisee
seuraavat ongelmat

 • Työhyvinvointi kärsii ja töitä on liikaa?
 • Tuntuu, että en jaksaa kauaa tällä työtahdilla, miten voin hallita työtä paremmin?
 • Innostun helposti ja siksi minulle tulee paljon töitä. Miten löydän tasapainon? 
 • Haluan oppia nerokkaasti delegoimaan, mutta en haluaisi alaisilleni lisää kuormaa. Miten hoidan asian?
 • Haluan oppia johtamaan paremmin itseäni, mutta miten?
 • Haluan voida hyvin. Mitkä keinot toimivat juuri minulle?
 • En ehdi yhtään hengähtää ja miettiä työssäni, työ on vain suorittamista. Onko tämä tätä loppuelämän?
 • Huomaan, että kun stressaannun voin huonosti ja äreästi. Voinko stressata vähemmän?
 • Tunnen, että olen oikeassa tehtävässä ja haluan toimia paremmin työssäni ja olla energinen. Onnistuuko se?

Ryhmätapaamiset

AJAN, STRESSIN JA YRITTÄJYYDEN
HALLINTAAN
Ryhmätapaamiset pidetään kerran kuukaudessa
sovittuna aikana sovitussa paikassa.
Esimerkkejä aihealueista (valitaan organisaatiolle
olennaisimmat):

1. Työn organisointi ja onnistujan ajankäyttö
  • Kuinka omaa tekemistä voi jaksottaa ja priorisoida niin, että kuormitus vähenee ja tärkeissä tehtävissä on parhaimmillaan?
  • Mitkä ovat tyypillisimmät aikavarkaat ja kuinka niistä päästään eroon?
  • Kuinka kiirekoukku vaihtuu mielenrauhaan?
2. Hyvän työvireen tukipilarit
  • Kuinka tehdä omasta unesta virkistävää?
  • Kuinka säilyttää suorituskyky läpi työpäivän ja jaksaa myös vapaalla?
  • Kuinka arjen pienillä teoilla tuetaan onnistunutta palautumista ja hyvää unta?
3. Itsensä johtamisen tehokeinot
  • Kuinka asettaa omat vaatimukset edistämään onnistumista?
  • Kuinka onnistua rajaamisessa jättämättä olennaista tekemättä?
  • Kuinka muokata omat ajatus- ja toimintatavat hyvinvointia ja tehokasta tekemistä tukeviksi?
4. Hyvän työvireen tukipilarit
  • Kuinka säädellä omaa toimintaa niin, että suorituskyky ja hyvinvointi säilyvät muutoksen keskellä?
  • Kuinka lisätä hallinnantunnetta ja löytää omat keinot muutoksen edistämiseen?
  • Kuinka onnistua haastavassakin muutoksessa myönteisyyden avulla?

YKSILÖVALMENNUKSET

Yksilövalmennuksiin kuuluu 2 Firstbeat
Hyvinvointianalyysia ja henkilökohtainen palaute sekä 8
eri teemoin toteutettua tapaamista. Niillä saadaan huomattavia
tuloksia yksilöllisiin itsensäjohtamisen taitoihin ja esimerkiksi työhyvinvointiin.

Mentaalivalmennuksessa käsitellään esim. seuraavia teemoja

 • Mitkä ovat minun palautumiseni hetket ja miten saan niitä lisää?
 • Näin hallitsen tasapainon työn ja vapaa – ajan kesken.
 • Näin saan voimaa suoritua työstäni ja minulle jää ajattelun aikaa sekä energiaa panostaa hyvinvointiin.

Lisäksi käsitellään ravitsemukseen ja fyysiseen hyvinvointiin
liittyvät olennaisimmat henkilökohtaiset tekijät.

Valmennus sisältää:

4 yhteisvalmennusta tiimin kanssa
8 yksilövalmennusta yksilölliseen työhyvinvoinnin kehittämiseen
2 Firstbeat Hyvinvointianalyysiä
Tarvittaessa alku- ja loppukyselyt
Suunnittelu asiakkaan ja työterveyshuollon kanssa (tarvittaessa)
Aloitusinfo ja osallistujien motivointi
tulosten väliarviointi esim. johtoryhmän kanssa ja toimenpidesuositukset
Valmennuksen lopuksi tulosten arviointi ja raportointi
Toimenpidesuositukset organisaation kehittämiseksi
Valmennusprosessin koordinointi ja yhteydenpito osallisjiin
Yksilölliset hyvinvointiohjeistukset ja suunnitelmat
Ruokapäiväkirjat ym. työvalineet
E-kirjat
Matkakulut

IWELLOSTA INSPIROITUNEITA ASIAKKAITA MM.

Iso kiitos IWELLOn poppoolle valmennuksesta, sekä pienyrittäjä ryhmälle. Herätti arvostamaan itseä ja omaa työtä ja antoi työkaluja positiivisempaan toimintaan. Selkeää parannusta omaan hyvinvointiin on jo todettu!

Risto Kukkola

Yrittäjä, toimitusjohtaja, Terästyö Kukkola Oy

Loppuvuoteen sijoittunut yrittäjävalmennus auttoi tekemään suunnitelmia ja muutoksia tulevalle vuodelle. Opin ymmärtämään, että yrittäjän hyvinvointi todellakin on yhtä kuin yrityksen hyvinvointi.

Minttu Vesterinen

yrittäjä, toimitusjohtaja, Saarijärvi Equestrian Center Oy

Valmennus antoi kokonaisvaltaisen käsityksen hyvinvoinnin avaintekijöistä ja soveltui mainiosti juuri yrittäjille. Valmentajat olivat oman alansa asiantuntijoita ja esittivät asiat niin, että maalikkokin ymmärtää.

Tuomas Lehtonen

Yrittäjä, Viestintätoimisto Sanaidea

Tämä valmennus auttoi siinä, että muistaa myös välillä itseään kohdella paremmin ja ettei paini yksin yrittäjiä usein kohdanneiden ongelmien kanssa!

Jori Lieska

Yrittäjä, toimitusjohtaja, Keski-Suomen Viestilaitehuolto Oy

Valmennuksen arvo

29 845

€ eur / Per osallistuja

Kuinka arvo on laskettu

IWELLO M -hyvinvointivalmennus yhdistää yksilöllisen harjoittelun ja pienryhmän tarjoaman tuen parhaat puolet. Firstbeat-hyvinvointianalyysi valmennuksen alussa ja lopussa antavat tarkan tiedon valmennuksen tehosta.

Valmennuksen hinta 

IWELLO M -hyvinvointivalmennus yhdistää yksilöllisen harjoittelun ja pienryhmän tarjoaman tuen parhaat puolet. Firstbeat-hyvinvointianalyysi valmennuksen alussa ja lopussa antavaa tarkan tiedon valmennuksen tehosta.

IWELLO M -valmennus toteutetaan 8–12 hengen ryhmissä, jotka teemoitetaan osallistujien tarpeiden mukaan. Valmennuksessa kärjeksi valitaan jokin IWELLOmetodin™ teema. Ryhmät voivat keskittyä esim. ajanhallintaan, ravintoon tai fyysisen suorituskyvyn kasvattamiseen. Lisäksi jokaisen valmennettavan yksilöllistä kehitystä tuetaan henkilökohtaisen valmennuksen kautta.

329 €

kk/hlö

Valmennusprosessin kesto on minimissään 6 kk. Jos osallistuja joutuu keskeyttämään valmennuksen, keskeytyy myös laskutus hänen osaltaan. Piilokuluja ei ole. 

100% tyytyväisyystakuu

Hyvinvointivalmennus sisältää jokaiselle osallistujalle:

Firstbeat-hyvinvointianalyysin oman lähtötason selvittämiseksi
– Koko organisaation tai valitun tiimin yhteinen starttitapahtuma valmennukselle
– 4 yhteisvalmennusta oman pienryhmän kanssa
– 3 yksilövalmennus per osallistuja yksilölliseen hyvinvoinnin kehittämiseen. Valitaan teema neljästä pääteemasta.
– 2 palautumisvalmennusta, joilla saadaan tutkittua tietoa valmennuksen aikana
– Firstbeat-hyvinvointianalyysin valmennuksen onnistumisen mittaamiseksi
– Koko organisaation tai valitun tiimin yhteinen päätöstapahtuma valmennukselle.

Kysy lisää!

Oskari Vesterinen
IWELLO®, Asiakkuudet
p. 044 2934426

oskari@iwello.fi
https://www.linkedin.com/in/oskari-vesterinen-1458b78/
www.iwello.fi
www.facebook.com/iwello

Miten valmennuksen aloitus etenee

PYYDÄ ESITTELY

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Lorem ipsum dolor sit amet,  adipiscing elit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit

i

KOKOA TIIMI

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Lorem ipsum dolor sit amet,  adipiscing elit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit

VALITAAN TAVOITTEET

Nulla porttitor accumsan tincidunt. Lorem ipsum dolor sit amet,  adipiscing elit. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Donec velit neque, auctor sit amet aliquam vel, ullamcorper sit

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam varius purus nec lobortis vulputate. Suspendisse sit amet feugiat purus. Integer gravida, ex vel hendrerit sagittis.

Miten osallistujat valitaan ja saadaan innostumaan mukaan

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Kauanko valmennus kestää?

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Millaisia tuloksia valmennuksesta on tullut

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Mitä tapahtuu jos joku keskeyttäisi valmennuksen

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Voiko valmennussisältöjä muuttaa kesken valmennusohjelman

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.