Tiimin esittely

Oskari Vesterinen

Asiakkuudet ja myynti sekä IWELLO®n liiketoiminan kehittäminen

puh. +358 44 293 4426
etunimi@iwello.fi

Huolehdin, että asiakkaan liiketoiminnan haasteet huomioidaan IWELLO®n ratkaisuissa siten, että sekä yksilö ja organisaatio saavat parhaan mahdollisen hyödyn.  IWELLOn työhyvinvointivalmennukset tuovat enemmän kuin vievät. Teen töitä kädet savessa eli huolehdin myös valmennusprojektien etenemisestä. Oma intohimoni suuntautuu työssä jaksamiseen, mutta myös toisaalta vireystilan ja tuottavuuden turvalliseen optimointiin.
Oma 15 vuoden kokemus yritysten liiketoiminnan konsultoinnista ja valmentamisesta sekä monipuolisista myynnin tehtävistä tuo näkemystä asiakkaan haasteiden analysointiin ja tulosten mittaamiseen numeerisesti. Itse vaikutan Jyväskylässä ja Helsingissä.

Lue koko tarina
Vahvuuteni asiantuntijana liittyvät kokemukseen sekä taitoon kuunnella asiakkaita. Lisäksi etsin intohimoisesti ja aina asiakaslähtöisesti parasta mahdollista toteutustapaa ja ratkaisua. Näiden ominaisuuksien ja erinomaisten vuorovaikutustaitojen avulla saavutan nopeasti luottamuksen. Henkilökohtaisesti koen, että missioni on pohjimmiltaan auttaa muita kehittymään omassa työssään ja tekemisessään.
Koulutus ja tausta
 • Kauppatieteiden maisteri (markkinointi ja organisaatiopsykologia)

 • Opettajan ammattilliset opinnot

 •  ACE Personal Trainer (2021)

 •  Työhyvinvoinnin johtamisen opistoja 

 •  Ravitsemustieteiden opintoja

 •  Firstbeat-valmentaja 

Osaaminen ja kokemus:

Itsensä johtamisen valmennukset (Stressinhallinta ja palautuminen)

Myynnin johtaminen ja myynti

Asiakkuuksien johtaminen

Muuta

Opetan myös Laurea AMK:ssa liiketalouden hienouksia, mm. palvelumuotoilua. Hyvinvointiteknologian osalta minulla on pitkä harrastajatausta sekä start up -kokemusta hyvinvointiteknologian kehittämisen parista. 

Henna Kautto

IWELLOn perustaja, valmentaja

puh. +358 50 572 1121
etunimi@iwello.fi

Olen IWELLO®n perustaja, työhyvinvoinnin asiantuntija ja valmentaja Jyväskylästä.

Tapaat minut yleisimmin työhyvinvointivalmennuksissa, joissa puhutaan itsensäjohtamisesta, ajanhallinnasta, organisoinnista ja työn sujuvuudesta, johtamis- ja esimiestyöstä. Olen villi sekoitus tarkkaa aikatauluttajaa ja rennon luovaa ajanhukkaajaa. Valmentajana pääsenkin parhaimpiin tuloksiin, kun elämäni sisältää vaihdellen löysän laiskaa luovuutta sekä toisaalta tavoitteellista supertehokkuutta.

Lue koko tarina
Olen kiinnostunut ihmisen kehittämisestä. Itsekin opiskelen jatkuvasti ja korkeakouluopintojen jatkoksi olen tehnyt väitöskirjan tutkimussuunnitelman, jonka aiheena osaamisen kehittäminen. Jatkuvan kouluttautumisen lisäksi olen ollut rakentamassa mm. opetussuunnitelmia.

Perustin IWELLOn, sillä halusin tuoda toimivat hyvinvointia ja suorituskykyä parantavat menetelmät kaikkien saataville. Siis työkalut, joita käytetään suorituskyvyn kehittämisessä mm. urheilijoilla ja huippujohtajilla. Omaan filosofiaani vaikuttaa toki taustani: urheilutausta kilpavoimistelijana ja upeat mahdollisuudet työskentelystä kaikilla kolmella alan sektorilla, viimeisimpänä mm. Olympic training center Pajulahdessa. Taustallani on hyvinvointialan parissa työskentelyä vuodesta 1995. Olen toiminut kouluttajana, testaajana, luennoitsijana sekä hyvinvointialan opettajana, ohjaajana sekä valmentajana.

Sydämeni asia on kehittää ihmisen hyvinvointia kokonaisvaltaisesti ja siten saada organisaatiot menestymään.

Koulutus ja tausta

 

 • Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto
 • Opettajan pedagogiset opinnot
 • Johtamisen ja kehittämisen ylempi korkeakoulu
 • Hyväksytty hallituksen Jäsen – koulutus
 • Näyttötutkintomestari
 • Liikunnanohjaaja (amk)
 • Sekä lukuisia alan koulutuksia 1995-2018
 • Tutkimus: Väitöskirjan tutkimussuunnitelma, ViVA- tutkijayhteisö aihe: Osaamisen kehittäminen
Osaaminen ja kokemus:

Tiimin johtaminen ja valmentaminen

Johtajana toimiminen ja sen haasteet

Ihmisten johtaminen huippusuorituksiin, joukkuehengen rakentaminen

Kokonaisvaltainen hyvinvointi työhyvinvoinnissa

Esimiesten, johtajien, yrittäjien hyvinvointi

 

Valmennusta vuodesta 1995

Työhyvinvointikoulutusta vuodesta 2000

Ammatin opettamista vuodesta 2006

Ohjaamista vuodesta 1995

Luennointia ja testaamista vuodesta 2000

Muuta

Toimin myös kasvuyritysvalmentajana ja liiketoiminnan strateginen kehittäminen kuuluu osaamiseeni. Katson työhyvinvointia aina investoinnin näkökulmasta. Tarkistan työhyvinvointiprojekteja rakentaessani, että jokainen organisaatio löytää parhaimmat työhyvinvointia edistävät menetelmät, joka on suora sijoitus yrityksen tulevaisuuteen. Ihminen asiantuntijaorganisaatioissa on kriittisin kohde, josta tulee pitää huolta ja kehittää ihan kuten tuotantovälineestä tuotannonalalla. Menestyvä yritys sisältää hyvinvoivia ja suorituskykyisiä ihmisiä.

Sanna Markkula

Valmentaja, Psykologi, Psykologian tohtori, ekonomi

puh. +358 45 672 0901
sanna.k(at)iwello.fi

IWELLOssa toimin itsensä johtamisen asiantuntijana, ja erityisosaamiseeni kuuluu työhyvinvoinnin tutkimustiedon kääntäminen käytännön keinoiksi. Työhyvinvointivalmennuksista ja asiantuntijaluennoilta löydät minut Helsingin seudun lisäksi myös muualta Suomea.

Työskentelyssäni painotan asiakkaan kokonaistilanteeseen sopivien ratkaisujen löytämistä ja tavoitteiden muuttamista käytännön teoiksi.

Lue koko tarina

Minusta onkin sanottu, että etsin väsymättä ratkaisuja, jotka auttavat asiakasta eteenpäin tilanteessaan. Valmentajana ja asiantuntijaluennoijana olen toiminut eritoimialojen yrityksissä sekä kunta-ja yhdistyssektorilla, ja hyödynnän tätä kokemusta valmennusten sovittamisessa osallistuvalle kohderyhmälle.

Koulutus ja tausta
 • Psykologian maisteri, laillistettu psykologi
 • Kauppatieteiden maisteri pääaineena tietojärjestelmätiede
 • Psykologian tohtori
 • Mindfulness-, hyväksyntä- ja arvopojaisten menetelmien käyttökoulutuksia
 • Yksilö- ja ryhmäohjaamisen koulutuksia
Osaaminen ja kokemus:
 • Väitöskirja: työuupumuksen hoito

 

Osaaminen:

 • Itsensäjohtamisen käytännön keinot
 • Stressin-ja ajanhallinta
 • Muutoksissa onnistuminen
 • Mindset ja ajattelutapojen kehittäminen
 • Uniongelmien lääkkeetön hoito
 • Mindfulness-, hyväksyntä-ja arvopohjaiset menetelmät
 • Mobiili- ja verkkoratkaisut hyvinvoinnin lisäämisessä
 • Työhyvinvoinnin tutkimustieto yksilö-, tiimi- ja organisaatiotasoilla
Muuta

Tutkimustyö kulkee minulla vahvasti käytännön työn rinnalla. Olen julkaissut useamman tieteellisen artikkelin kansainvälisissä lehdissä ja esitellyt tutkimustuloksia konferensseissa eri puolilla maailmaa. Väitöskirjani yhteydessä olen päässyt osallistumaan uudenlaisen ryhmätapaamisia ja verkkosisältöä yhdistävän työhyvinvointiohjelman kehittämiseen. Seuraan muutoinkin aktiivisesti tutkimus- ja kehitystyötä hyvinvoinnin verkko- ja mobiilisovelluksiin liittyen.

 

Satu Kettunen

VAlmentaja, psykologi

puh. +358 50 324 5520
etunimi@iwello.fi

Olen työhyvinvointiin, stressin- ja elämänhallintaan erikoistunut psykologi ja IWELLOssa toimin stressinhallinnan, palautumisen ja henkisen valmennuksen asiantuntijana.

Tavoitteenani on valmentaa asiakkaitani parempaan suorituskykyyn töissä ja vapaalla tutkimukseen nojaten, käytännönläheisesti ja hyvinvointia kunnioittaen. Työhyvinvointivalmennuksissa painotan yksilön vahvuuksien löytämistä, näkökulman vaihtamisen taitoa ja tieteellisesti perusteltuja, arkeen sopivia ratkaisuja.

Tarkastelen ihmisen käyttäytymistä biologisen psykologian näkökulmasta, aivojen ja hermoston toiminnan pohjalta.

Lue koko tarina
Tarkastelen ihmisen käyttäytymistä biologisen psykologian näkökulmasta, aivojen ja hermoston toiminnan pohjalta. Oman hermoston toiminnan ymmärtäminen ja sen tietoinen säätely on avain itsensä ja oman suorituskyvyn johtamiseen.

Minut tunnetaan iloisena, helposti lähestyttävänä ja myötätuntoisena innostajana – psykologina, joka osaa sekä kuunnella että puhua.

Koulutus ja tausta
 • PsM, laillistettu psykologi
 • Kognitiivinen ryhmänohjaaminen -koulutus
 • Firstbeat Hyvinvointianalyysi -käyttäjäkoulutus
 • Neurotieteen ja psykiatrian opintoja
 • Hyväksymis- ja omistautumisterapian opintoja
Osaaminen ja kokemus:

Stressin ja palautumisen mittaukset

stressinhallinnan, palautumisen ja psyykkisen suorituskyvyn valmennukset ja koulutukset tiimeille, esimiehille ja johtajille

Psyykkisen suorituskyvyn johtaminen, johdon konsultointi

 

Aivojen ja hermoston toiminta, vireystilan säätely

Uni ja palautuminen

Ajattelu, tunteet ja asenne

Palautteen antaminen, ristiriitatilanteet

Työhyvinvointi, perheen ja työn yhteensovittaminen

Mari Turpela ja Mimmu Mäkinen toimivat useissa projekteissamme yhteistyökumppanimme kautta.

Mimmun ja Marin kuvaukset tulossa